Bò Yin Râ Stiftelsen i Sverige
Böcker av Bô Yin Râ utgivna på svenska

Bô Yin Râ's mest betydelsefulla skrifter bildar det han kallar "Das Geistige Lehrwerk" (andliga läroskrifter) eller alternativt "Hortus Conclusus" (den slutna trädgården) efter den sista boken i serien. I detta verk ingår 32 böcker. Av dem är hittills 23 översatta och utgivna på svenska.

De tyska originalskrifterna med utgivningsår finns på:
Orginalskrifterna
Efter varje boktitel anges priset för inbundet / häftat exemplar inklusive moms. För varje bok ges kapitelrubrikerna.

De tre böckerna ”Boken om den levande Guden”, ”Boken om livet efter detta” och ”Boken om människan” utgör en trilogi som bildar grunden för Bô Yin Râ’s lära.

Boken ”Världar” är speciell såtillvida att den innehåller 20 färgbilder, som är reproduktioner av tavlor som Bô Yin Râ har målat.

Beställningsinformation finns under:
Beställning.
Fraktkostnad tillkommer.


Boken om Den Konungsliga Konsten
Inbunden slutsåld / Häftad 140:-

Del I:
Ljuset från Himavat och orden från Mästarna:

Den lysande till den sökande
Skörden
Det oändligtfaldiga ena
Känn dig själv
Om de andliga mästarna
Fåfängans fara

Del II:
Från de lysandes länder:

Tröskeln
Konungens fråga
Vandringen
Påsknatt
Förening

Del III:
Viljan till glädje:
Till alla, som strävar mot ljuset
Läran
Slutackord


Boken om den levande Guden
Inbunden 240:- / Häftad 160:-

Inledande ord
Guds boning bland människorna
Den ”Vita Logen”
Översinnlig erfarenhet
Vägen
En Soph
Om sökandet efter Gud
Om gärning och verk
Om helighet och synd
Den ”ockulta” världen
Det förborgade templet
Karma
Krig och fred
Religionernas enhet
Viljan till ljuset
Insiktens höga krafter
Om döden
Om anden
Fulländningens stig
Om det eviga livet
I Östern bor ljuset
Tro, talisman och gudabild
Ordets magi
En kallelse från Himavat
Lovsång
Epilog


Boken om Livet efter detta
Inbunden 210:- / Häftad 140:-

Inledning
Konsten att dö
Om evighetens tempel och andens värld
Det enda verkliga
Vad bör man göra?


Boken om Människan
Inbunden 180:- / Häftad 120:-

Inledning
Mysteriet ”Man och Kvinna”
Kvinnans väg
Mannens väg
Äktenskap
Barnet
Den nya mänskligheten
Slutackord
Yttersta lära


Boken om Lyckan
Inbunden 180:- / Häftad 120:-

Preludium
Plikten att vara lycklig
Jag och Du
Kärlek
Rikedom och fattigdom
Penningen
Optimism
Slutord


Vägen till Gud
Inbunden 150:- / Häftad 100:-

Tro och vantro
Säkert vetande
Själarnas dröm
Sanning och verklighet
Ja och nej
Den stora striden
Fulländningen


Boken om Kärleken
Inbunden 180:- / Häftad 120:-

Inledning
Den störste älskande
Om kärlekens ureld
Återlösningens ljus
Kärlekens skaparkraft


Tröstens bok
Inbunden 150:- / Häftad 100:-

Om lidande och tröst i lidande
Läran om lidandet
Om allehanda dårskap
Om arbetets tröstande kraft
Om de sörjandes tröst


Boken om samtalen
Inbunden 180:- / Häftad 120:-

Bekännelse
Vetande och skeende
Ljus och skugga
Andens makt
Hjärtats klenod
”Slutligt frigörande”
Samtalet om den innersta Östern
Samtalet om den fulländades frånfälle
Blomstergården
De dåliga lärjungarna
Prövningens natt
Individualitet och personlighet
Själens rike
Finnandet av sig själv
Om mänsklighetens äldre bröder
Magi


Hemligheten
Inbunden 210:- / Häftad 140:-

Begynnelsen
Samtalet vid stranden
Santo Spirito
Sydländsk natt
Klippön
Färden på havet
Slutord


Johannes Visdom
Inbunden 210:- / Häftad 140:-

Introduktion
Bilden av Mästaren
Den Lysandes jordeväg
Slutskedet
Sändeskriften
Den rena läran
Sanningens Ande
Slutord


Vägvisare
Inbunden 210:- / Häftad 140:-

Löfte
Upplevelser och företeelser
Insikt och lära
Konsten att läsa
Brev
Personkult
Kritiklust
Vem var Jakob Böhme?
Botandets makt
Mystikens faror

I versform:
Djupets tempel
Yttre och Inre
Vishet
Mångfaldsenhet
Vattnets Hemlighet
Maningsord
Det Eviga
Sinfonia
Mysterium Magnum
Åter Hem
Motsatser
Sällsamma Sökande
Den Alltför Värdige
Nödvändig Stränghet
Till de Välmenande
Konsekvens
Vänfrihet
Blomma eller Frukt
Vis Fördelning
Den Niofaldigt Kloke
De Överlägsna
Råd


Frihetsspöket
Inbunden 210:- / Häftad 140:-

Fata morgana
Nödvändighet
Gemensamhet
Auktoritet
Partisjuka
Misshushållning
Konkurrens
Slagordsillusioner
Självframställning
Religion
Vetenskap
Verklighetsmedvetande


Mina lärjungars väg
Inbunden slutsåld / Häftad 160:-

Vem jag anser som min lärjunge
Nödvändig urskillning
Onödigt självplågeri
Oundvikliga svårigheter
Dynamisk tro
Det svåraste hindret
Lärjungen och hans medvandrare
Det inre livet och den yttre världen
Hur mina böcker bör användas


Golgatas Mysterium
Inbunden 210:- / Häftad 140:-

Inledning
Golgatas mysterium
Vår fruktansvärdaste fiende
Kärlek och hat
Själslig växt
Andlig ledning
Ockulta övningar
Mediumism och konstnärligt skapande
Vid livets källa
Upptagandet i den ”Vita logen”
Dåraktiga tilltag


Kultmagi och Myt
Inbunden 180:- / Häftad 120:-

Förord
Människans verk
Myt och verklighet
Myt och kult
Kult såsom magi
Magi och kunskap
Det inre ljuset
Slutsats


Tillvarons mening
Inbunden 150:- / Häftad 100:-

Anrop
Fädernas synder
Det högsta goda
Den ”onda” människan
Ljusvärlden ger sig tillkänna
Tigandets betydelse
Sanning och sanningar
Avslutning


Mera Ljus
Häftad 140:-

Introduktion
Ledsagande ord
Till dem som tröttnat på sömnen
Byggmästarna på mänsklighetens dom
Teosofi och pseudoteosofi
Om de tre graderna
Vad det gäller att fatta
Den konstnärliga uttrycksformens mysterium
Västöstlig magi
Andens ljus i kristendomen
De gamla dombyggnadshyttornas hemlighet
Om den rätta gudstjänsten


Det Höga Målet
Häftad 160:-

Inledning
Andens rop
De två vägarna
Att söka och finna
Om det eviga ljuset
Om ljusets färger
Om det höga målet
Om förfädernas vägar
Om arbetets välsignelse
Om kärlekens makt
Mästaren från Nasaret


Uppståndelse
Inbunden 210:- / Häftad 140:-

Förord
Uppståndelse
De vises vetande
Lagbundenhet och slump
Fåfäng möda
Ockult karneval
Inre röster
Fruktans magi
Allmaktens gränser
Det nya livet
Festglädje
Skrattets värde
Självövervinnelse
Fulländning


Bönen
Inbunden 180:- / Häftad 120:-

Bedjandets mysterium
”Söken, och I skolen finna!”
”Bedjen, och I skolen få!”
”Klappen, och för eder skall varda upplåtet!”
Andlig förnyelse
Så skolen I bedja


Livets Ord
Inbunden 150:- / Häftad 100:-

Anrop
Jag
Inåtriktning
Kärlek
Gärning
Kamp
Frid
Kraft
Liv
Ljus
Förtröstan
Upplysning
Heligt löfte


Världar
Inbunden 360:-

Förord
Vägledningen
Återkomsten
Synerna
Slutackord

20 bilder med titlarna:
Emanation
”In principio erat Verbum”
”Lux in tenebris”
”Te Deum laudamus”
Rum och tid
Uralstring
Världsfrön
Blivande världar
Kosmos födelse
Labyrint
Längtan efter gestaltning
Astralljuset
Sodom
Inferno
”De profundis”
Uppenbarelse
Upplysning
Uppfyllelse
Seger
Himavat


Lovsång
Häftad 100:-

Inferno
Frälsning
Insikt
Löfte
Befrielse
Uppfyllelse


*

Boyinra-stiftelsen har som ändamål att sprida kännedom om Bô Yin Râ och hans böcker. Vi på stiftelsen arbetar ideellt med att hålla böckerna tillgängliga.
Vi vill gärna få kontakt med andra som läser hans böcker. Intäkterna från bokförsäljningen går främst till tryckning av böcker och lagerhållning.
E-post: info@boyinra-stiftelsen.se
Bô Yin Râ Stiftelsen i Sverige Copyright © 1974-2023