Bò Yin Râ Stiftelsen i Sverige
Nytt

2023-10-12
Höjt priserna på böckerna med ca 20% efter att de legat stilla sedan 2012.

2023-09-17
Hela kapitlet "Vägen" ur "Boken om den levande Guden" finns nu som en pdf-fil.
Hela kapitlet "Konsten att dö" ur "Boken om Livet efter detta" finns nu som en pdf-fil.

2023-02-26
Uppdaterat sidan med länkar och lagt till avsnittet om Målningar.

2022-06-07
Boken om Den Konungsliga Konsten går nu att beställa igen.
Uppdatering av några länkar.

2020-08-26
Gjort egna sidor för följande 6 böcker:
Boken om Samtalen
Boken om Människan
Vägvisare
Mina Lärjungars Väg
Uppståndelse
Frihetsspöket

2020-08-22
Alla websidor har mobilanpassats och ska nu vara lätta att använda både på mobil och dator. Vissa ändringar och kompletteringar har gjorts, samt en kortare beskrivning har lagts till flera av böckerna.

2015-09-09
Boken
Det Höga Målet har översatts till svenska och finns nu att beställa.

2015-09-09
Lagt till egna sidor för nedanstående sju böcker.
De kan nås bl.a. via länkarna i högerspalten.
Den häftade versionen nås via länken under fotot av boken.
Mera Ljus
Golgatas Mysterium
Lovsång
Tröstens Bok
Tillvarons Mening
Kultmagi och Myt
Johannes Visdom


2015-09-09
Följande rubriker har lagts till i vänstra spalten:
Om livet efter döden och reinkarnation
Kontakt
Nytt

*

Boyinra-stiftelsen har som ändamål att sprida kännedom om Bô Yin Râ och hans böcker. Vi på stiftelsen arbetar ideellt med att hålla böckerna tillgängliga.
Vi vill gärna få kontakt med andra som läser hans böcker. Intäkterna från bokförsäljningen går främst till tryckning av böcker och lagerhållning.
E-post: info@boyinra-stiftelsen.se
Bô Yin Râ Stiftelsen i Sverige Copyright © 1974-2023