Bò Yin Râ Stiftelsen i Sverige
Introduktion

Bô Yin Râ Stiftelsen har som ändamål att sprida kännedom om den tysk-schweiziske andlige läraren och konstnären Bô Yin Râ och att främja utgivningen av hans skrifter på svenska språket, så att fler människor får en möjlighet att uppleva den livsglädje, lycka, tröst och trygghet som Bô Yin Râ skänkt många.

Bô Yin Râ var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans ”andliga läroskrifter”, en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människan härstammar från och som hon skall återvända till. Med dessa insikter ger han råd om hur livet bör levas för att bli glädjefullt och meningsfullt.

Bô Yin Râ säger:
Jag ger inte någon 'teori', ingen ny 'filosofi', ingen ny 'religion', utan blott resultatet av en praktisk erfarenhet i de bara för mig tillgängliga levnadsområden som omedvetet är varje jordisk människas sanna andliga hem.

Som första böcker kan rekommenderas följande:
  ●
Boken om den levande Guden
  ●
Boken om Livet efter detta
  ●
Livets Ord
  ●
Boken om Lyckan

Bô Yin Râ var också utbildad målare.
Många av hans målningar har skapats utifrån hans erfarenheter av en andlig tillvaro (se boken "Världar"), men han målade även sekulära bilder med motiv från landskap och helgedomar.

Uppenbarelse

"Uppenbarelse" ur boken VärldarBoyinra-stiftelsen har som ändamål att sprida kännedom om Bô Yin Râ och hans böcker. Vi på stiftelsen arbetar ideellt med att hålla böckerna tillgängliga.
Vi vill gärna få kontakt med andra som läser hans böcker. Intäkterna från bokförsäljningen går främst till tryckning av böcker och lagerhållning.
E-post: info@boyinra-stiftelsen.se
Bô Yin Râ Stiftelsen i Sverige Copyright © 1974-2023