Bò Yin Râ Stiftelsen i Sverige
Kontakt

Till dig som redan läser

Vi vill gärna komma i kontakt med dig som läst många av Bo Yin Ra´s böcker och som upplever att de är ett stöd för dig i ditt liv.
Hör av dig om du har synpunkter på hur vi skall göra böckerna mera kända och tillgängliga. Du kanske också har synpunkter på hemsidan. Vi skulle också vilja veta hur du först kom i kontakt med böckerna.

Skriv några rader om dig själv och ge gärna postadress och telefonnummer.
E-postadressen till stiftelsen är:
info@boyinra-stiftelsen.se

Vi ser fram emot att få höra av dig!

*

Boyinra-stiftelsen har som ändamål att sprida kännedom om Bô Yin Râ och hans böcker. Vi på stiftelsen arbetar ideellt med att hålla böckerna tillgängliga.
Vi vill gärna få kontakt med andra som läser hans böcker. Intäkterna från bokförsäljningen går främst till tryckning av böcker och lagerhållning.
E-post: info@boyinra-stiftelsen.se
Bô Yin Râ Stiftelsen i Sverige Copyright © 1974-2023