Bò Yin Râ Stiftelsen i Sverige
Lovsång av Bô Yin Râ
Häftad: 100:-
Lovsång

Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans "Andliga läroskrifter", en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människa härstammar från och som hon skall återvända till. Med dessa insikter ger han råd om hur livet bör levas för att bli glädjefullt och meningsfullt.

Kapitel
Inferno
Frälsning
Insikt
Löfte
Befrielse
Uppfyllelse


Detaljer
Titel: Lovsång
Originaltitel: Psalmen
Författare: Bô Yin Râ
Originalutgivningsår: 1924
Översättare: Ulf Ringström
Utgivare: Bô Yin Râ Stiftelsen i Sverige
Utgivningsår: 2005
Antal sidor: 48
Storlek: 136 x 200 x 4 mm
Vikt: 80 g
ISBN inbunden: 9789185154807Boyinra-stiftelsen har som ändamål att sprida kännedom om Bô Yin Râ och hans böcker. Vi på stiftelsen arbetar ideellt med att hålla böckerna tillgängliga.
Vi vill gärna få kontakt med andra som läser hans böcker. Intäkterna från bokförsäljningen går främst till tryckning av böcker och lagerhållning.
E-post: info@boyinra-stiftelsen.se
Bô Yin Râ Stiftelsen i Sverige Copyright © 1974-2023