Bò Yin Râ Stiftelsen i Sverige
Om livet efter döden och reinkarnation

Bô Yin Râ beskriver i flera av sina böcker livet efter döden som livet i en andlig värld som kan uppfattas av människans andliga organism. Han kunde själv medvetet uppleva och handla i denna värld samtidigt som han levde i vår vanliga fysiska värld. Många kapitel i böckerna Boken om Livet efter detta och Boken om den levande Guden handlar om detta.

Efter döden kommer människan inte på en gång till ett paradis och inte heller blir det en evig vila. Den andliga världen är full av former och allt efter resans gång kommer människan att uppfatta olika formvärldar. Även om tillvaron inte är paradisisk så vill de flesta inte komma tillbaka till jorden och den fysiska tillvaron. Reinkarnation kan dock förekomma i speciella fall. Några sådana fall beskrivs i de nämnda böckerna.
Boyinra-stiftelsen har som ändamål att sprida kännedom om Bô Yin Râ och hans böcker. Vi på stiftelsen arbetar ideellt med att hålla böckerna tillgängliga.
Vi vill gärna få kontakt med andra som läser hans böcker. Intäkterna från bokförsäljningen går främst till tryckning av böcker och lagerhållning.
E-post: info@boyinra-stiftelsen.se
Bô Yin Râ Stiftelsen i Sverige Copyright © 1974-2023