Bô Yin Râ
Stiftelsen i Sverige


Hem

Introduktion

"Om mina skrifter"

"Om mitt namn"

Biografi

Svenska böckerna
med kapitel

Böckerna med kom-
mentar av Bô Yin Râ

Originalskrifterna

Om Bô Yin Râ

Om livet efter döden och reinkarnation

Stiftelsens historia

 

Länkar

Adresser

Beställning

Kontakt

Nytt

Om livet efter döden och reinkarnation


Bô Yin Râ beskriver i flera av sina böcker livet efter döden som livet i en andlig värld som kan uppfattas av människans andliga organism. Han kunde själv medvetet uppleva och handla i denna värld samtidigt som han levde i vår vanliga fysiska värld. Många kapitel i böckerna Boken om Livet efter detta och Boken om den levande Guden handlar om detta.

Efter döden kommer människan inte på en gång till ett paradis och inte heller blir det en evig vila. Den andliga världen är full av former och allt efter resans gång kommer människan att uppfatta olika formvärldar. Även om tillvaron inte är paradisisk så vill de flesta inte komma tillbaka till jorden och den fysiska tillvaron. Reinkarnation kan dock förekomma i speciella fall. Några sådana fall beskrivs i de nämnda böckerna.

 


Boken om Den Konungsliga Konsten

Boken om
den levande Guden

Boken om
Livet efter detta

Boken om Lyckan

Vägen till Gud

Boken om Kärleken

Hemligheten

Bönen

Livets Ord

Mera Ljus

Golgatas Mysterium

Lovsång

Tröstens bok

Tillvarons mening

Kultmagi och Myt

Johannes Visdom

Det Höga Målet

Världar