Bô Yin Râ
Stiftelsen i Sverige


Hem

Introduktion

"Om mina skrifter"

"Om mitt namn"

Biografi

Svenska böckerna
med kapitel

Böckerna med kom-
mentar av Bô Yin Râ

Originalskrifterna

Om Bô Yin Râ

Om livet efter döden och reinkarnation

Stiftelsens historia

 

Länkar

Adresser

Beställning

Kontakt

Nytt

Introduktion


Bô Yin Râ Stiftelsen har som ändamål att sprida kännedom om den tysk-schweiziske andlige läraren och konstnären Bô Yin Râ och att främja utgivningen av hans skrifter på svenska språket, så att fler människor får en möjlighet att uppleva den livsglädje, lycka och trygghet som Bô Yin Râ skänkt många.

Bô Yin Râ var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans ”andliga läroskrifter”, en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människan härstammar från och som hon skall återvända till. Med dessa insikter ger han råd om hur livet bör levas för att bli glädjefullt och meningsfullt.

Bô Yin Râ säger:
Jag ger inte någon 'teori', ingen ny 'filosofi', ingen ny 'religion', utan blott resultatet av en praktisk erfarenhet i de bara för mig tillgängliga levnadsområden som omedvetet är varje jordisk människas sanna andliga hem.

Som första böcker kan rekommenderas följande:

"Boken om den levande Guden" är ett slags tema till hans författarskap.

Bô Yin Râ var också utbildad målare. Många av hans målningar har skapats utifrån hans erfarenheter av en andlig tillvaro (se boken "Världar"), men han målade även sekulära bilder med motiv från landskap och helgedomar.


"Uppenbarelse" ur boken Världar


Boken om Den Konungsliga Konsten

Boken om
den levande Guden

Boken om
Livet efter detta

Boken om Lyckan

Vägen till Gud

Boken om Kärleken

Hemligheten

Bönen

Livets Ord

Mera Ljus

Golgatas Mysterium

Lovsång

Tröstens bok

Tillvarons mening

Kultmagi och Myt

Johannes Visdom

Det Höga Målet

Världar