Bô Yin Râ
Stiftelsen i Sverige


Hem

Introduktion

"Om mina skrifter"

"Om mitt namn"

Biografi

Svenska böckerna
med kapitel

Böckerna med kom-
mentar av Bô Yin Râ

Originalskrifterna

Om Bô Yin Râ

Om livet efter döden och reinkarnation

Stiftelsens historia

 

Länkar

Adresser

Beställning

Kontakt

Nytt

Förteckning över de tyska originalskrifterna

 

De mest betydelsefulla skrifterna ingår i "Das Geistige Lehrwerk", som också kallas "Hortus Conclusus" (den slutna trädgården) efter den sista boken i serien. I detta verk ingår 32 böcker. Förutom dessa böcker har Bô Yin Râ författat några skrifter med nära anknytning till "Das Geistige Lehrwerk", som framgår av förteckningen nedan.

(Årtalet för ursprungsupplagan och eventuell slutgiltig omarbetad upplaga är givet inom parentes.)

 

a)

Skrifter som ingår i ”Das Geistige Lehrwerk”

Svensk översättning

1.

Das Buch der Königlichen Kunst (1913/32)

Boken om Den Konungsliga Konsten

2.

Das Buch vom lebendigen Gott (1919/27)

Boken om den levande Guden

3.

Das Buch vom Jenseits (1920/29)

Boken om Livet efter detta

4.

Das Buch vom Menschen (1920/28)

Boken om Människan

5.

Das Buch vom Glück (1920)

Boken om Lyckan

6.

Der Weg zu Gott (1924)

Vägen till Gud

7.

Das Buch der Liebe (1922/31)

Boken om Kärleken

8.

Das Buch des Trostes (1924)

Tröstens bok

9.

Das Buch der Gespräche (1920)

Boken om samtalen

10.

Das Geheimnis (1923)

Hemligheten

11.

Die Weisheit des Johannes (1924)

Johannes Visdom

12.

Wegweiser (1928)

Vägvisare

13.

Das Gespenst der Freiheit (1930)

Frihetsspöket

14.

Der Weg meiner Schüler (1932)

Mina lärjungars väg

15.

Das Mysterium von Golgatha (1922/30)

Golgatas Mysterium

16.

Kultmagie und Mythos (1924)

Kultmagi och myt

17.

Der Sinn des Daseins (1927)

Tillvarons mening

18.

Mehr Licht (1921/36)

Mera Ljus

19.

Das hohe Ziel (1925)

Det Höga Målet

20.

Auferstehung (1926)

Uppståndelse

21.

Welten (1922)

Världar

22.

Psalmen (1924)

Lovsång

23.

Die Ehe (1925)

 

24.

Das Gebet / So sollt ihr beten (1926)

Bönen

25.

Geist und Form (1924)

 

26.

Funken / Mantra-Praxis (1922)

 

27.

Worte des Lebens (1923)

Livets Ord

28.

Über dem Alltag (1934)

 

29.

Ewige Wirklichkeit (1934)

 

30.

Leben im Licht (1934)

 

31.

Briefe an Einen und Viele (1935)

 

32.

Hortus Conclusus (1936)

 

 

 

b)

Skrifter som anknyter till “Das Geistige Lehrwerk”

1.

Das Reich der Kunst (1921/33)

2.

Okkulte Rätsel (1923)

3.

Aus meiner Malerwerkstatt (1932)

4.

In eigener Sache (1935)

5.

Kodizill zu meinem geistigen Lehrwerk (1937)

6.

Marginalien (1938)

7.

Über die Gottlosigkeit (1939)

8.

Geistige Relationen (1939)

9.

Mancherlei (1939)

 

 

c)

Postumt utgivna skrifter

1.

Nachlese. Gesammelte Prosa und Gedichte aus Zeitschriften (1953). Erweiterte Neuausgabe in zwei Bänden (1990).

2.

Band 1, Gesammelte Prosa und Gedichte aus Zeitschriften (enthält unter anderem: Über meine Schriften (1930); Warum ich meinen Namen führe (1927); Wer ist Bo Yin Ra? (1924)).

3.

Band 2, Gesammelte Texte aus Zeitungen und Zeitschriften (Aufsätze über Kunst; Abhandlungen; Besprechungen; aus den Zeitschriften ”Magische Blätter”, ”Die Säule” und ”Theosophie”; Dankesadressen, Persönliche Erinnerungen).

 


Boken om Den Konungsliga Konsten

Boken om
den levande Guden

Boken om
Livet efter detta

Boken om Lyckan

Vägen till Gud

Boken om Kärleken

Hemligheten

Bönen

Livets Ord

Mera Ljus

Golgatas Mysterium

Lovsång

Tröstens bok

Tillvarons mening

Kultmagi och Myt

Johannes Visdom

Det Höga Målet

Världar