Bô Yin Râ
Stiftelsen i Sverige


Hem

Introduktion

"Om mina skrifter"

"Om mitt namn"

Biografi

Svenska böckerna
med kapitel

Böckerna med kom-
mentar av Bô Yin Râ

Originalskrifterna

Om Bô Yin Râ

Om livet efter döden och reinkarnation

Stiftelsens historia

 

Länkar

Adresser

Beställning

Kontakt

Nytt

Böcker av Bô Yin Râ utgivna på svenska


Bô Yin Râ's mest betydelsefulla skrifter bildar det han kallar "Das Geistige Lehrwerk" (andliga läroskrifter) eller alternativt "Hortus Conclusus" (den slutna trädgården) efter den sista boken i serien. I detta verk ingår 32 böcker. Av dem är hittills 23 översatta och utgivna på svenska.

 

De tyska originalskrifterna med utgivningsår finns på: Orginalskrifterna

Efter varje boktitel anges priset för inbundet / häftat exemplar inklusive moms. För varje bok ges kapitelrubrikerna.

 

De tre böckerna ”Boken om den levande Guden”, ”Boken om livet efter detta” och ”Boken om människan” utgör en trilogi som bildar grunden för Bô Yin Râ’s lära.

 

Boken ”Världar” är speciell såtillvida att den innehåller 20 färgbilder, som är reproduktioner av tavlor som Bô Yin Râ har målat.

 

Beställningsinformation finns under: Beställning.

Fraktkostnad tillkommer.

 

 

Boken om Den Konungsliga Konsten
     Inbunden 200:- / Häftad 125:-

 

Del I:

Ljuset från Himavat och orden från Mästarna:
Den lysande till den sökande
Skörden
Det oändligtfaldiga ena
Känn dig själv

Om de andliga mästarna
Fåfängans fara

Del II:

Från de lysandes länder:

Tröskeln

Konungens fråga

Vandringen

Påsknatt

Förening

 

Del III:

Viljan till glädje:

Till alla, som strävar mot ljuset

Läran

Slutackord

 

 

Boken om den levande Guden

    Inbunden 200:- / Häftad 125:-

 

Inledande ord

Guds boning bland människorna

Den ”Vita Logen”

Översinnlig erfarenhet

Vägen

En Soph

Om sökandet efter Gud

Om gärning och verk

Om helighet och synd

Den ”ockulta” världen

Det förborgade templet

Karma

Krig och fred

Religionernas enhet

Viljan till ljuset

Insiktens höga krafter

Om döden

Om anden

Fulländningens stig

Om det eviga livet

I Östern bor ljuset

Tro, talisman och gudabild

Ordets magi

En kallelse från Himavat

Lovsång

Epilog

 

 

Boken om Livet efter detta

     Inbunden 175:- / Häftad 110:-

 

Inledning

Konsten att dö

Om evighetens tempel och andens värld

Det enda verkliga

Vad bör man göra?

 

 

Boken om Människan

     Inbunden 150:- / Häftad 95:-

 

Inledning

Mysteriet ”Man och Kvinna”

Kvinnans väg

Mannens väg

Äktenskap

Barnet

Den nya mänskligheten

Slutackord

Yttersta lära

 

 

Boken om Lyckan

    Inbunden 150:- / Häftad 95:-


Preludium
Plikten att vara lycklig

Jag och Du
Kärlek
Rikedom och fattigdom
Penningen
Optimism
Slutord


Vägen till Gud

     Inbunden 125:- / Häftad 80:-

Tro och vantro
Säkert vetande
Själarnas dröm
Sanning och verklighet
Ja och nej
Den stora striden
Fulländningen


Boken om Kärleken

     Inbunden 150:- / Häftad 95:-

 

Inledning

Den störste älskande

Om kärlekens ureld

Återlösningens ljus

Kärlekens skaparkraft

 

 

Tröstens bok

     Inbunden 125:- / Häftad 80:-

 

Om lidande och tröst i lidande

Läran om lidandet

Om allehanda dårskap

Om arbetets tröstande kraft

Om de sörjandes tröst

 

 

Boken om samtalen

     Inbunden 150:- / Häftad 80:-

 

Bekännelse

Vetande och skeende

Ljus och skugga

Andens makt

Hjärtats klenod

”Slutligt frigörande”

Samtalet om den innersta Östern

Samtalet om den fulländades frånfälle

Blomstergården

De dåliga lärjungarna

Prövningens natt

Individualitet och personlighet

Själens rike

Finnandet av sig själv

Om mänsklighetens äldre bröder

Magi

 

 

Hemligheten

    Inbunden 175:- / Häftad 110:-

 

Begynnelsen

Samtalet vid stranden

Santo Spirito

Sydländsk natt

Klippön

Färden på havet

Slutord

 

 

Johannes Visdom

     Inbunden 175:- / Häftad 110:-

 

Introduktion

Bilden av Mästaren

Den Lysandes jordeväg

Slutskedet

Sändeskriften

Den rena läran

Sanningens Ande

Slutord

 

 

Vägvisare

     Inbunden 175:- / Häftad 110:-

 

Löfte

Upplevelser och företeelser

Insikt och lära

Konsten att läsa

Brev

Personkult

Kritiklust

Vem var Jakob Böhme?

Botandets makt

Mystikens faror

 

I versform:

Djupets tempel

Yttre och Inre

Vishet

Mångfaldsenhet

Vattnets Hemlighet

Maningsord

Det Eviga

Sinfonia

Mysterium Magnum

Åter Hem

Motsatser

Sällsamma Sökande

Den Alltför Värdige

Nödvändig Stränghet

Till de Välmenande

Konsekvens

Vänfrihet

Blomma eller Frukt

Vis Fördelning

Den Niofaldigt Kloke

De Överlägsna

Råd

 

 

Frihetsspöket

     Inbunden 175:- / Häftad 110:-

 

Fata morgana

Nödvändighet

Gemensamhet

Auktoritet

Partisjuka

Misshushållning

Konkurrens

Slagordsillusioner

Självframställning

Religion

Vetenskap

Verklighetsmedvetande

 

 

Mina lärjungars väg

     Inbunden 200:- / Häftad 125:-

 

Vem jag anser som min lärjunge

Nödvändig urskillning

Onödigt självplågeri

Oundvikliga svårigheter

Dynamisk tro

Det svåraste hindret

Lärjungen och hans medvandrare

Det inre livet och den yttre världen

Hur mina böcker bör användas

 

 

Golgatas Mysterium

     Inbunden 175:- / Häftad 110:-

 

Inledning

Golgatas mysterium

Vår fruktansvärdaste fiende

Kärlek och hat

Själslig växt

Andlig ledning

Ockulta övningar

Mediumism och konstnärligt skapande

Vid livets källa

Upptagandet i den ”Vita logen”

Dåraktiga tilltag

 

 

Kultmagi och Myt

    Inbunden 150:- / Häftad 95:-

 

Förord
Människans verk
Myt och verklighet
Myt och kult
Kult såsom magi
Magi och kunskap
Det inre ljuset
Slutsats


Tillvarons mening

     Inbunden 125:- / Häftad 95:-

 

Anrop

Fädernas synder

Det högsta goda

Den ”onda” människan

Ljusvärlden ger sig tillkänna

Tigandets betydelse

Sanning och sanningar

Avslutning

 

 

Mera Ljus

    Häftad 110:-

 

Introduktion

Ledsagande ord

Till dem som tröttnat på sömnen

Byggmästarna på mänsklighetens dom

Teosofi och pseudoteosofi

Om de tre graderna

Vad det gäller att fatta

Den konstnärliga uttrycksformens mysterium

Västöstlig magi

Andens ljus i kristendomen

De gamla dombyggnadshyttornas hemlighet

Om den rätta gudstjänsten

 

 

Det Höga Målet

    Häftad 150:-

 

Inledning
Andens rop
De två vägarna
Att söka och finna
Om det eviga ljuset
Om ljusets färger
Om det höga målet
Om förfädernas vägar
Om arbetets välsignelse
Om kärlekens makt
Mästaren från Nasaret

 

 

Uppståndelse

     Inbunden 175:- / Häftad 110:-

 

Förord

Uppståndelse

De vises vetande

Lagbundenhet och slump

Fåfäng möda

Ockult karneval

Inre röster

Fruktans magi

Allmaktens gränser

Det nya livet

Festglädje

Skrattets värde

Självövervinnelse

Fulländning

 

 

Bönen

    Inbunden 150:- / Häftad 80:-

 

Bedjandets mysterium

”Söken, och I skolen finna!”

”Bedjen, och I skolen få!”

”Klappen, och för eder skall varda upplåtet!”

Andlig förnyelse

Så skolen I bedja

 

 

Livets Ord

    Inbunden 125:- / Häftad 80:-

 

Anrop

Jag

Inåtriktning

Kärlek

Gärning

Kamp

Frid

Kraft

Liv

Ljus

Förtröstan

Upplysning

Heligt löfte

 

 

Världar

    Inbunden 300:-

 

Förord

Vägledningen

Återkomsten

Synerna

Slutackord

 

20 bilder med titlarna:

Emanation
”In principio erat Verbum”
”Lux in tenebris”

”Te Deum laudamus”
Rum och tid
Uralstring
Världsfrön
Blivande världar
Kosmos födelse
Labyrint

Längtan efter gestaltning
Astralljuset
Sodom
Inferno
”De profundis”
Uppenbarelse
Upplysning
Uppfyllelse
Seger
Himavat


Lovsång
    Häftad 80:-

Inferno
Frälsning
Insikt
Löfte
Befrielse
Uppfyllelse


*


Boken om Den Konungsliga Konsten

Boken om
den levande Guden

Boken om
Livet efter detta

Boken om Lyckan

Vägen till Gud

Boken om Kärleken

Hemligheten

Bönen

Livets Ord

Mera Ljus

Golgatas Mysterium

Lovsång

Tröstens bok

Tillvarons mening

Kultmagi och Myt

Johannes Visdom

Det Höga Målet

Världar